Biznes plan restauracjiBiznes plan restauracji

Zawartość projektu:

- NPV
- harmonogram spłaty kredytu
- pięć sił Portera
- analiza swot
- bilans
- plan techniczny
- rachunek zysków i strat
- analiza wskaźnikowa
- analiza wrażliwości
- metody scenariuszowe
- otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa
- prognoza opłacalności inwestycji
- IRR

Ile stron liczy projekt: 13Inne tematy:
Biznes plan kawiarni
Biznes plan siłowni
Biznes plan sklepu
Biznes plan hotelu

[Mapa strony | RSS]