Biznes plan restauracjiBiznes plan restauracji

Zawartość projektu:

- NPV
- analiza wrażliwości
- pięć sił Portera
- rachunek zysków i strat
- analiza swot
- cash flow
- plan marketingowy
- harmonogram spłaty kredytu
- plan techniczny
- metody scenariuszowe
- analiza wskaźnikowa
- bilans
- IRR
- otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa
- prognoza opłacalności inwestycji

Ile stron liczy projekt: 34Inne tematy:
Biznes plan kawiarni
Biznes plan siłowni
Biznes plan sklepu
Biznes plan hotelu

[Mapa strony | RSS]