Biznes plan restauracjiBiznes plan restauracji

Zawartość projektu:

- prognoza opłacalności inwestycji
- NPV
- rachunek wyników
- metody scenariuszowe
- analiza wskaźnikowa
- analiza ekonomiczna
- plan techniczny
- bilans
- otoczenie marketingowe firmy
- plan marketingowy
- harmonogram spłaty kredytu
- analiza swot
- pięć sił Portera

Ile stron liczy projekt: 20Inne tematy:
Biznes plan kawiarni
Biznes plan siłowni
Biznes plan sklepu
Biznes plan hotelu

[Mapa strony | RSS]